Thí nghiệm xác định cấp độ bền va đập và khả năng treo vật nặng