Đặc tính nổi bật

Vật liệu siêu nhẹ
Thân thiện với môi trường
Chống cháy theo tiêu chuẩn quốc tế
Chống ẩm vượt trội
Cách âm, cách nhiệt
Chống động đất, áp lực