Liên hệ

ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY:

Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH:

P2-4, Tầng 31, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, Km 10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

SỐ ĐIỆN THOẠI:

(024) 989379097                          (84-24) 3354 5720

FAX: (84-4) 3354 5721

EMAIL: duralight@anquyhung.com