Nhà máy Công ty TNHH Điện tử Chilisin Việt Nam

Đây là dự án nhà xưởng công nghiệp quy mô lớn thuộc Khu CN VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

 

NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ CHILISIN VIỆT NAM

Đây là dự án nhà xưởng công nghiệp quy mô lớn thuộc Khu CN VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng.